Welkom bij
Prinsen & Prinsessen

Christelijk kinderdagverblijf Prinsen & Prinsessen is een particulier kleinschalig kinderdagverblijf bestaand uit twee groepen, genaamd “Prinsen & Prinsessen” en “Koningskinderen”. Wij bieden opvang aan kinderen van 10 weken tot 4 jaar. Het Christelijk geloof zien we als een rode draad door de kinderopvang heen. Dit houdt in dat we de kinderen iets willen meegeven van de normen en waarden die voortkomen uit het Christelijk geloof.

Gezellige sfeer

Ieder kind mag bij ons zichzelf zijn. Wij schenken aandacht aan individuele aandacht, veel buitenspelen en een ruim aanbod aan diverse spelen.

Identiteit

Het christendom zien we als een rode draad door de kinderopvang. Hiermee willen we de kinderen graag wat meegeven van de christelijke normen en waarden.

In gesprek

Wij onderhouden altijd een actieve band met de ouders en nemen deze dan ook graag mee in de activiteiten van het kind.

Ontmoet onze
pedagogisch medewerksters

Marion Luhrman

Annemiek Baron

Nadine Elsbeek

Liesbeth van Tol

Daphne van Panhuis

Mirelle Menezes

Demia Oppedijk

Destiny van Panhuis