Algemene
Informatie

Christelijk kinderdagverblijf Prinsen & Prinsessen is een particulier kleinschalig kinderdagverblijf bestaand uit twee groepen, genaamd “Prinsen & Prinsessen” en “Koningskinderen”.

Wij bieden opvang aan kinderen van 10 weken tot 4 jaar. Het Christelijk geloof zien we als een rode draad door de kinderopvang heen. Dit houdt in dat we de kinderen iets willen meegeven van de normen en waarden die voortkomen uit het Christelijk geloof.

De volgende onderwerpen zullen hier worden besproken:

Onze
Visie

Wij willen ruimte geven aan de eigenheid van elk kind, maar tegelijkertijd het kind op de hoogte brengen van de Christelijke normen en waarden. Dit zal vooral uiting krijgen in het lezen vanuit de kinderbijbel, zingen van Christelijke kinderliedjes en bidden voor het eten. Dit betekent niet dat er alleen Christelijke boekjes gelezen worden en alleen Christelijke liedjes gezongen worden. Dit zal afgewisseld worden met de boekjes en liedjes die ook op andere kinderdagverblijven gebruikt worden.

We zijn ervan overtuigd dat wij kinderen, hoe jong ze ook zijn, mogen vertellen over Jezus, dat Jezus van alle kinderen houdt en een relatie met de kinderen wil. We hopen dat dit ertoe zal leiden dat het kind hoort en leert over Gods liefde voor de mensen en kinderen, en er daarna een steeds groeiend verlangen zal zijn om daar meer over te horen en te leren. In de Bijbel (Mattheüs 19:13-15) staat: “Later brachten enkele mensen hun kinderen bij Jezus. Zij wilden graag dat Hij zijn handen op hen zou leggen en voor hen zou bidden.

Maar de discipelen zeiden dat zij Hem niet mochten lastig vallen. ”Laat de kinderen toch bij mij komen “, zei Jezus. “Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemelen is ook voor hen.” Hij legde zijn handen op hun hoofdjes en zegende hen voordat Hij verder ging.”

Uiteraard zijn alle kinderen bij ons van harte welkom, ook kinderen van niet-Christelijke ouders.

Het is voor ons erg belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid krijg zich naar eigen kunnen te ontwikkelen. We zijn allemaal verschillend en hebben veel verschillende behoeftes. Hier zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden.

Opvoeden zien wij als een deel van onze taak, natuurlijk worden de ouders hierbij gehoord en betrokken.

Onze
Doelstellingen

1.

Een zo goed mogelijk contact met de kinderen opbouwen, waardoor zij zich bij ons thuis voelen in een gezellige, huiselijke, veilige en hygiënische omgeving.

2.

Een zo goed mogelijk contact met de ouders onderhouden en deze zoveel mogelijk bij de opvang van hun kind(eren) betrekken.

3.

De kinderen observeren zodat wij de ouders op de hoogte kunnen houden van de ontwikkeling van hun kinderen.

4.

De ontwikkeling van de kinderen stimuleren d.m.v. zingen, (buiten)spelen, dansen, taal, knutselen en lezen.

5.

Het bieden van een basis voor normen en waarden vanuit de Bijbel.

Groepsindeling

Bij Prinsen & Prinsessen bieden wij opvang aan kinderen van 10 weken tot 4 jaar, dit noemen we een verticale groep. Doordat de groep een grote diversiteit aan leeftijd bevat heeft het iets weg van een gezinssituatie. Op de verticale groep wordt ieder kind op zijn eigen niveau aangesproken en gestimuleerd. Zo leert het grotere kind rekening te houden met kleinere kinderen en ook samen te spelen met leeftijdsgenoten. De kleine kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling door de grotere kinderen.

De maximale groepsgrootte is 12 kinderen. De pedagogisch medewerkers volgen zo veel mogelijk het eet- en slaapritme dat het kind thuis ook gewend is. Vanaf ongeveer 1 jaar doen de kinderen geleidelijk mee met het ritme van het kinderdagverblijf. We beginnen met zindelijkheid wanneer het kind het zelf kan aangeven. Voor die tijd zullen we het kind af en toe spelenderwijs kennis laten maken met de toilet, indien dit werkbaar is. De kinderen zitten, tot ze naar de basisschool gaan, in dezelfde groep en hoeven zo de overstap van de babygroep naar de peutergroep niet te maken. De verticale groep is een veilige basis, waarin een kind zich aan een vaste begeleider, speelkameraadjes en de ruimte kan hechten.

In de vakantieperiodes van regio midden Nederland kan het door beperkte bezetting voorkomen dat de kinderen van Koningskinderen worden opgevangen bij Prinsen & Prinsessen. Dit zal uiteraard alleen gebeuren als de bezetting van beide groepen niet boven de maximale bezetting van 1 groep komt en hiermee het vier-ogenprincipe beter kan worden gewaarborgd.

De gegeven activiteiten zullen worden afgestemd op de leeftijd van het kind en er is genoeg speelgoed voor alle leeftijden, zodat ieder kind goed in zijn ontwikkeling gestimuleerd kan worden. Een verticale groep biedt alle vrijheid om te spelen en te ontdekken.

Onze
Dagindeling

7:30 – 9:00

De kinderen worden gebracht en welkom geheten. Ouders geven een korte overdracht aan de pedagogisch medewerkers en nemen afscheid. De kinderen kunnen in deze tijd vrij spelen. De allerkleinsten krijgen voor het slapen nu hun fruithap.

9:00

De baby’s kunnen nu een ochtendslaapje doen.

9:30 – 10:00

De kinderen gaan aan tafel om iets te drinken en om fruit te eten. Er zullen aansluitend liedjes gezongen worden en er wordt een bijbel verhaal verteld.

10:00 – 10:30

De baby’s komen weer uit bed. De kinderen gaan plassen of krijgen een schone luier.

10:30 – 11:15

Er worden gerichte activiteiten aangeboden zoals knutselen, spelletjes, kleien en buitenspelen. Als het even kan gaan we iedere ochtend naar buiten.

11:15 – 11:30

De tafel wordt gedekt en alle kinderen gaan hun handen wassen.

11:30 – 12:15

Lunchtijd waarin we een broodmaaltijd hebben en hierbij lekker melk drinken.

12:15 – 12:45

De kinderen worden verschoond of gaan plassen en worden voorbereid om naar bed te gaan.

12:45 – 13:00

We lezen een verhaaltje voor het slapen gaan. Ook zingen we voor elk kind het liedje “Ik zegen jou in Jezus naam “.

13:00 – 15:00

Alle kinderen gaan naar bed. Vanaf drie jaar kan de lengte van het slaapmoment op verzoek worden aangepast. Hierdoor heeft elk kind de mogelijkheid om bij te komen van alle indrukken.

15:00 – 15:30

Alle kinderen komen uit bed en worden even geknuffeld. Alle kinderen worden dan verschoond of gaan naar de wc.

15:30 – 16:00

Er wordt gezamenlijk iets gedronken en een soepstengel en cracker gegeten.

16:00 – 18:00

De rest van de middag wordt onderverdeeld in het doen van gerichte activiteiten, zoals verven of kringspelletjes, afgewisseld met vrij spelen of buitenspelen.

16:00 – 18:00

De kinderen worden opgehaald en er wordt een overdracht gedaan naar de ouders.