Onze
Organisatie

Christelijk kinderdagverblijf Prinsen & Prinsessen is een particulier kleinschalig kinderdagverblijf bestaand uit twee groepen, genaamd “Prinsen & Prinsessen” en “Koningskinderen”. Wij bieden opvang aan kinderen van 10 weken tot 4 jaar.

Het Christelijk geloof zien we als een rode draad door de kinderopvang heen. Dit houdt in dat we de kinderen iets willen meegeven van de normen en waarden die voortkomen uit het Christelijk geloof.

De volgende onderwerpen zullen hier worden besproken:

  • Onze pedagogisch medewerkers
  • Klachtenprocedure
  • Oudercommissie

Onze
Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers die op de groep werken, hebben een levend geloof. Wij zijn ervan overtuigd dat de pedagogisch medewerkers een voorbeeldfunctie hebben naar de kinderen. Kinderen leren namelijk niet alleen door wat ze zien en horen, maar veel meer nog door hoe ze voorgeleefd worden. Zo hopen wij de Christelijke normen en waarden over te brengen op de kinderen en willen we een steentje bijdragen aan de Christelijke opvoeding van het kind.

De houding van de pedagogisch medewerkers naar de kinderen toe zal positief zijn en zich richten op het waarderen en complimenteren van het kind. In de dagelijkse gang van zaken en het handelen van de leiding zal de Christelijke identiteit steeds naar buiten komen.

Wij werken zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerkers en/of invalkrachten. Hierdoor zal het kind zo snel mogelijk vertrouwd raken. De vaste pedagogisch medewerkers en invalkrachten zullen allen in bezit zijn van een SPW-diploma of een soortgelijk diploma.

Jehizkia de Hoop

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Jehizkia de Hoop, ik ben getrouwd met Ralph en samen hebben we vier prachtige kinderen. Drie dochters en een zoon in de leeftijd van 5 tot 16 jaar.

Al ruim 14 jaar geleden ben ik gestart met een Christelijke gastouderopvang. Ik had altijd al een hart voor kinderen en wilde graag met kinderen werken. Doordat er veel behoefte was aan Christelijke en kleinschalige kinderopvang, kreeg ik de mogelijkheid om een Christelijk kinderdagverblijf in Harderwijk te beginnen.

Het is geweldig dat we nu meerdere kinderen over Gods liefde mogen vertellen. Zeker omdat de eerste jaren van een kind al zo belangrijk zijn. Ook de kleinschaligheid en huiselijkheid sluiten daar heel mooi bij aan.

Met Gods hulp, de ervaringen die ik heb opgedaan bij het leiden van een gastouderopvang en met de hulp van de pedagogisch medewerkers zijn wij ervan overtuigd, dat wij een geweldig kinderdagverblijf kunnen neerzetten.

Marion Luhrman

Hallo, mijn naam is Marion Luhrman. Ik ben getrouwd met Arie en samen hebben we vier kinderen, variërend in leeftijd van 13 tot 24 jaar.

Met heel veel plezier ben ik vanaf de opening in 2012 werkzaam bij Prinsen en Prinsessen. Het mooie aan dit werk vind ik het contact met de kinderen, de ouders en collega’s. Ik geniet van en verwonder mij over de ontwikkeling van een baby tot een peuter die naar school gaat.

De openheid en puurheid, de humor, het knuffelen en verzorgen, vertrouwen geven en krijgen, maar bovenal Gods liefde aan de kinderen doorgeven. Elk kind is uniek gemaakt en mag ontdekken hoe waardevol hij/zij is.

Prachtig dat ik daar mijn steentje aan mag bijdragen!

Annemiek Baron

Hallo, mijn naam is Annemiek Baron.
Ik ben getrouwd met Peter en samen hebben wij een dochter.

Ik werk met veel plezier bij Kinderdagverblijf Prinsen en Prinsessen sinds januari 2022. Het werken met kinderen in een huiselijke sfeer spreekt mij erg aan. Zodat kinderen zich thuis mogen voelen en zichzelf kunnen zijn.

Daarnaast vind ik het mooi dat het een Christelijk kinderdagverblijf is. Om de kinderen van jongs af aan al iets mee te mogen geven van Gods liefde.

Werken met kinderen doe ik met veel plezier. Ik vind het belangrijk dat ieder kind zichzelf mag zijn en zich mag ontwikkelen op zijn of haar eigen tempo.
Ik vind het bijzonder om de ontwikkeling van baby tot peuter van dichtbij mee te mogen maken.
De puurheid van kinderen is iets dat mij erg aanspreekt in het werken in de kinderopvang. Ik geniet enorm van de gesprekjes en activiteiten met de kinderen. Ik ben dankbaar om deel te mogen uitmaken van dit leuke bedrijf.

Nadine Elsbeek

Hoihoi, graag stel ik me even voor. Ik ben Nadine Elsbeek.

Ik ben in oktober 2022 getrouwd met mijn lieve man Niels en samen wonen we in het prachtige Hierden.

Sinds maart 2022 werk ik met veel plezier bij prinsen en prinsessen. De liefdevolle christelijke opvoeding waar kinderen zich gezien en gehoord voelen vind erg belangrijk en mooi. Het is zo bijzonder om te zien dat ieder kind zijn unieke karakter heeft, waarbij andere behoeften komen kijken.

De reden dat ik in de kinderopvang ben gaan werken is om ieder kind zijn karakter te zien, daarop in te spelen en om iedere ontwikkeling bij te staan en te stimuleren. Het leukste om te zien vind ik, als baby’s of kinderen nieuwe dingen kunnen, dat je ze zichtbaar ziet groeien en de trots in hun kleine prachtige oogjes. Ik vind het belangrijk om daaraan bij te dragen op een liefdevolle manier en door de liefdevolle ogen van God naar de kinderen te kijken. Daar streef ik naar.

Liesbeth van Tol

Ik ben Liesbeth van Tol. Al 35 jaar gelukkig getrouwd met Hans. Wij hebben 2 volwassen zonen van 25 en 20 jaar. Beide nog thuiswonend.
Het werken met kinderen heeft mijn hart. Kinderen zijn open, eerlijk en spontaan. Ik vind het heerlijk om met deze leeftijdsgroep te werken. Hiervoor heb ik met veel plezier zo’n 20 jaar als gastouder gewerkt. Twee jaar geleden heb ik de overstap gemaakt om buitenshuis te gaan werken.  Na twee jaar  met plezier bij Knorretje gewerkt te hebben , geloof ik dat mijn plek vanaf nu bij Prinsen en Prinsessen is.
Het kleinschalige spreekt mij aan want het lijkt mij fijn om alle ouders en kinderen te leren kennen en een goede band mee op te bouwen. Daarnaast vind ik het fijn om de kinderen mee te geven dat God van hen houdt. Ieder kind, ieder mens telt voor Hem en dat is wat ik graag wil uitdragen.
Het spreekt me aan dat er voor ieder kind afzonderlijk aandacht is en dat ze mogen groeien/leren op en in hun eigen tempo en op de manier die bij hen past.  Daar wil ik graag mijn best voor doen.

Daphne van Panhuis

Mijn naam is Daphne en ik ben samen met mijn zoon woonachtig in Harderwijk. Ik heb verschillende ervaringen op gedaan in allerlei leeftijdscategorieën. Voordat ik bij Prinses & Prinsessen kwam werken deed ik de BSO. De leeftijd van 0 tot 4 jaar trekt mij het meeste aan en vind ik het erg leuk om de verzorgende taken te doen. Bij Prinsen & Prinsessen zit ik enorm op mijn plek en heb ik erg na mijn zin. Graag breng ik de kinderen iets bij in het geloof en neem ik ze daar in mee. Kinderen mogen groeien en leren op hun eigen tempo wat voor een kind super fijn is. Graag help ik de kinderen om ze te motiveren en te stimuleren waarbij het nodig is.

Mirelle Menezes

Ik stel mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Mirelle Menezes. Ik ben getrouwd en ben gezegend met twee, inmiddels  volwassen, kinderen. Mijn gezin is een bron van liefde en steun in mijn leven.

Met veel enthousiasme sluit ik mij aan bij het team van het Christelijke Kinderdagverblijf Prinsen en Prinsessen. Het werken met kinderen doe ik al vele jaren met passie en plezier. De kleinschalige sfeer bij Prinsen en Prinsessen spreekt mij aan. Het is voor mij van groot belang om kinderen te laten begrijpen en voelen dat God van hen houdt en dat ieder kind waardevol is.

Bij Prinsen en Prinsessen is er ruimte voor ieder kind om op zijn of haar eigen tempo te groeien en te leren, en ik ben vastbesloten om hieraan bij te dragen. Samen met u, uw kinderen en mijn collega’s wil ik graag een liefdevolle en ondersteunende omgeving creëren waarin zij kunnen opbloeien.

Demia Oppedijk

Hallo ik stel mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Demia Oppedijk.

Sinds Juni werk ik met veel plezier en enthousiasme bij Prinsen & Prinsessen. Het mooie van werken met kinderen van 0-4 jaar is dat ik kinderen van baby tot peuter zie ontwikkelen en groeien op zijn of haar tempo. De kleinschalige sfeer bij Prinsen & Prinsessen spreekt mij aan, zodat je tijd en aandacht hebt voor ieder kind. Het is voor mij van groot belang om kinderen te laten begrijpen en voelen dat God van hen houdt en dat ieder kind waardevol is.

Waarom ik in de kinderopvang ben gaan werken is dat ik het fantastisch vind dat ik de ontwikkelingen van de kinderen mag meemaken en dat ik dat meerdere male per jaar mag. Echt genieten!

Procedure
Klachten

U kunt te maken krijgen met verschillende bronnen van klachten. Zo kunt u klachten hebben over het bestuur, de administratie, pedagogisch medewerkers enz.

Maar als u een klacht heeft over Prinsen en Prinsessen zouden we natuurlijk het liefst eerst zelf proberen samen tot een oplossing te komen. Zo kunnen we gezamenlijk streven naar een (eventuele) verbetering van de kinderopvang. Om duidelijkheid te kunnen geven waar u met uw klacht terecht kunt hebben wij een procedure uitgewerkt.

Ongeacht de procedure kunt u uw klacht ook altijd deponeren bij de onafhankelijke organisatie Geschillencommissie waar Prinsen en Prinsessen bij aangesloten is. Dit kunt u doen op de site, of direct op het klachtenloket kinderopvang.

1.

Mocht er een probleem ontstaan op de groep waar u een klacht over zou willen indienen, raden wij aan dit eerst te bespreken met de desbetreffende pedagogisch medewerker(s). Aangezien dit de persoon is die waarschijnlijk het meest van de situatie weet zal hoogstwaarschijnlijk hier al een goede oplossing gevonden worden.

2.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht door de pedagogisch medewerkster, dan kunt u uw klacht kenbaar maken aan de directie van de kinderopvang. U kunt het snelst uw klacht kenbaar maken door het contactformulier in te vullen of te bellen met onderstaand nummer. De directie zal zo snel mogelijk contact met u opnemen voor het maken van een afspraak waarbij de klacht besproken kan worden.

3.

Mocht u, na de eerste twee stappen, nog niet het gevoel hebben dat uw klacht gehoord wordt, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke organisatie klachtenloket kinderopvang waar Prinsen en Prinsessen bij aangesloten is. (Eventueel kunt u hier uw klacht ook anoniem aangeven.) Deze zullen contact met ons opnemen om te komen tot een oplossing.

De
Oudercommissie

Wat is het doel van de oudercommissie?

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders bij het bestuur en behartigt zo goed mogelijk de belangen van de kinderen van Prinsen en Prinsessen en hun ouders. Door mee te denken en te adviseren levert de oudercommissie een bijdrage aan een veilige, stimulerende en gezonde omgeving, die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van onze kinderen.

Wat zijn de taken?

De oudercommissie heeft een aantal taken:

  • Overleggen met het bestuur (Jehizkia)
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur, bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan en de prijs van de opvang;
  • Het bevorderen van goede en heldere informatie aan ouders;
  • Onderhouden van contacten met alle ouders;
  • Fungeren als aanspreekpunt voor ouders met klachten en hen zo nodig informeren over de klachtenprocedure.