Onze
Organisatie

Christelijk kinderdagverblijf Prinsen & Prinsessen is een particulier kleinschalig kinderdagverblijf met een Christelijke basis, die opvang biedt aan de kinderen van 10 weken tot 4 jaar.

Het Christelijk geloof zien we als een rode draad door de kinderopvang heen. Dit houdt in dat we de kinderen iets mee willen geven van de normen en waarden die voortkomen uit het Christelijk geloof.

De volgende onderwerpen zullen hier worden besproken:

  • Onze pedagogisch medewerkers
  • Klachtenprocedure
  • Oudercommissie

Onze
Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers die op de groep werken, hebben een levend geloof. Wij zijn ervan overtuigd dat de pedagogisch medewerkers een voorbeeldfunctie hebben naar de kinderen. Kinderen leren namelijk niet alleen door wat ze zien en horen, maar veel meer nog door hoe ze voorgeleefd worden. Zo hopen wij de Christelijke normen en waarden over te brengen op de kinderen en willen we een steentje bijdragen aan de Christelijke opvoeding van het kind.

De houding van de pedagogisch medewerkers naar de kinderen toe zal positief zijn en zich richten op het waarderen en complimenteren van het kind. In de dagelijkse gang van zaken en het handelen van de leiding zal de Christelijke identiteit steeds naar buiten komen.

Wij werken zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerkers en/of invalkrachten. Hierdoor zal het kind zo snel mogelijk vertrouwd raken. De vaste pedagogisch medewerkers en invalkrachten zullen allen in bezit zijn van een SPW-diploma of een soortgelijk diploma.

Jehizkia de Hoop

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Jehizkia de Hoop, ik ben getrouwd met Ralph en samen hebben we vier prachtige kinderen. Drie dochters en een zoon in de leeftijd van 2 tot 13 jaar.

Al ruim 14 jaar geleden ben ik gestart met een Christelijke gastouderopvang. Ik had altijd al een hart voor kinderen en wilde graag met kinderen werken. Doordat er veel behoefte was aan Christelijke en kleinschalige kinderopvang, kreeg ik de mogelijkheid om een Christelijk kinderdagverblijf in Harderwijk te beginnen.

Het is geweldig dat we nu meerdere kinderen over Gods liefde mogen vertellen. Zeker omdat de eerste jaren van een kind al zo belangrijk zijn. Ook de kleinschaligheid en huiselijkheid sluiten daar heel mooi bij aan.

Met Gods hulp, de ervaringen die ik heb opgedaan bij het leiden van een gastouderopvang en met de hulp van de pedagogisch medewerkers zijn wij ervan overtuigd, dat wij een geweldig kinderdagverblijf kunnen neerzetten.

Marinde Grift

Hallo, mijn naam is Marinde Grift. Ik ben getrouwd met David en samen hebben we drie prachtige kinderen, twee jongens en een meisje.

Vanaf de start werk ik met heel veel plezier bij Prinsen & Prinsessen! Ik vind het fijn dat het kleinschalig is. Ik ken alle kindjes en ook is het fijn om goed contact te hebben met de ouders.

Ik geniet van de kinderen, ze zijn nog zo puur. De een heel verlegen, de ander heel spontaan.

Ik vind het mooi om via mijn werk Gods liefde naar de kinderen uit te dragen en kinderen zo ook bekend te maken met Jezus. Ieder kind is waardevol en uniek en ik wil ze graag de liefde, zorg en aandacht geven die ze nodig hebben wanneer ze bij ons zijn. Op deze manier wil ik ook voor de kinderen een veilige plek creëren om te spelen, leren en ontwikkelen.

Marion Luhrman

Hallo, mijn naam is Marion Luhrman. Ik ben getrouwd met Arie en samen hebben we vier kinderen, variërend in leeftijd van 9 tot 20 jaar.

Met heel veel plezier ben ik vanaf de opening in 2012 werkzaam bij Prinsen en Prinsessen. Het mooie aan dit werk vind ik het contact met de kinderen, de ouders en collega’s. Ik geniet van en verwonder mij over de ontwikkeling van een baby tot een peuter die naar school gaat.

De openheid en puurheid, de humor, het knuffelen en verzorgen, vertrouwen geven en krijgen, maar bovenal Gods liefde aan de kinderen doorgeven. Elk kind is uniek gemaakt en mag ontdekken hoe waardevol hij/zij is.

Prachtig dat ik daar mijn steentje aan mag bijdragen!

Chantal Koolhaas

Hallo! Ik ben Chantal Koolhaas, ik woon in Nunspeet en heb voor mijn laatste jaar van mijn opleiding een stage moeten zoeken. Deze heb ik gevonden bij Prinsen & Prinsessen. Ik voelde me meteen op mijn plek. Het is heel huiselijk en de sfeer is super. Het deed me meteen aan thuis denken.

Ik ben opgevoed met dezelfde normen en waarden en vind het ook fijn om zelf daarnaar te handelen. Ik ben Christelijk opgevoed en wil hierin nog verder groeien. Het is super om de kinderen te zien ontwikkelen en groeien stap voor stap. Zelf ben ik ook gegroeid in mijn stageperiode.

Prinsen en Prinsessen is kleinschalig en dit vind ik erg belangrijk. De kinderen voelen zich daardoor veilig en het is vertrouwd. Geen vreemde gezichten. Ik voel me thuis bij Prinsen en Prinsessen! Het is fijn dat ik nu aan de slag mag als leidster!

Procedure
Klachten

U kunt te maken krijgen met verschillende bronnen van klachten. Zo kunt u klachten hebben over het bestuur, de administratie, pedagogisch medewerkers enz.

Maar als u een klacht heeft over Prinsen en Prinsessen zouden we natuurlijk het liefst eerst zelf proberen samen tot een oplossing te komen. Zo kunnen we gezamenlijk streven naar een (eventuele) verbetering van de kinderopvang. Om duidelijkheid te kunnen geven waar u met uw klacht terecht kunt hebben wij een procedure uitgewerkt.

Ongeacht de procedure kunt u uw klacht ook altijd deponeren bij de onafhankelijke organisatie Geschillencommissie waar Prinsen en Prinsessen bij aangesloten is. Dit kunt u doen op de site, of direct op het klachtenloket kinderopvang.

1.

Mocht er een probleem ontstaan op de groep waar u een klacht over zou willen indienen, raden wij aan dit eerst te bespreken met de desbetreffende pedagogisch medewerker(s). Aangezien dit de persoon is die waarschijnlijk het meest van de situatie weet zal hoogstwaarschijnlijk hier al een goede oplossing gevonden worden.

2.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht door de pedagogisch medewerkster, dan kunt u uw klacht kenbaar maken aan de directie van de kinderopvang. U kunt het snelst uw klacht kenbaar maken door het contactformulier in te vullen of te bellen met onderstaand nummer. De directie zal zo snel mogelijk contact met u opnemen voor het maken van een afspraak waarbij de klacht besproken kan worden.

3.

Mocht u, na de eerste twee stappen, nog niet het gevoel hebben dat uw klacht gehoord wordt, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke organisatie klachtenloket kinderopvang waar Prinsen en Prinsessen bij aangesloten is. (Eventueel kunt u hier uw klacht ook anoniem aangeven.) Deze zullen contact met ons opnemen om te komen tot een oplossing.

De
Oudercommissie

Wat is het doel van de oudercommissie?

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders bij het bestuur en behartigt zo goed mogelijk de belangen van de kinderen van Prinsen en Prinsessen en hun ouders. Door mee te denken en te adviseren levert de oudercommissie een bijdrage aan een veilige, stimulerende en gezonde omgeving, die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van onze kinderen.

Wat zijn de taken?

De oudercommissie heeft een aantal taken:

  • Overleggen met het bestuur (Jehizkia)
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur, bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan en de prijs van de opvang;
  • Het bevorderen van goede en heldere informatie aan ouders;
  • Onderhouden van contacten met alle ouders;
  • Fungeren als aanspreekpunt voor ouders met klachten en hen zo nodig informeren over de klachtenprocedure.