Onze
Organisatie

Christelijk kinderdagverblijf Prinsen & Prinsessen is een particulier kleinschalig kinderdagverblijf bestaand uit twee groepen, genaamd “Prinsen & Prinsessen” en “Koningskinderen”. Wij bieden opvang aan kinderen van 10 weken tot 4 jaar.

Het Christelijk geloof zien we als een rode draad door de kinderopvang heen. Dit houdt in dat we de kinderen iets willen meegeven van de normen en waarden die voortkomen uit het Christelijk geloof.

De volgende onderwerpen zullen hier worden besproken:

  • Onze pedagogisch medewerkers
  • Klachtenprocedure
  • Oudercommissie

Onze
Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers die op de groep werken, hebben een levend geloof. Wij zijn ervan overtuigd dat de pedagogisch medewerkers een voorbeeldfunctie hebben naar de kinderen. Kinderen leren namelijk niet alleen door wat ze zien en horen, maar veel meer nog door hoe ze voorgeleefd worden. Zo hopen wij de Christelijke normen en waarden over te brengen op de kinderen en willen we een steentje bijdragen aan de Christelijke opvoeding van het kind.

De houding van de pedagogisch medewerkers naar de kinderen toe zal positief zijn en zich richten op het waarderen en complimenteren van het kind. In de dagelijkse gang van zaken en het handelen van de leiding zal de Christelijke identiteit steeds naar buiten komen.

Wij werken zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerkers en/of invalkrachten. Hierdoor zal het kind zo snel mogelijk vertrouwd raken. De vaste pedagogisch medewerkers en invalkrachten zullen allen in bezit zijn van een SPW-diploma of een soortgelijk diploma.

Kies een groep

Marion Luhrman

Hallo, mijn naam is Marion Luhrman. Ik ben getrouwd met Arie en samen hebben we vier kinderen, variërend in leeftijd van 13 tot 24 jaar.

Met heel veel plezier ben ik vanaf de opening in 2012 werkzaam bij Prinsen en Prinsessen. Het mooie aan dit werk vind ik het contact met de kinderen, de ouders en collega’s. Ik geniet van en verwonder mij over de ontwikkeling van een baby tot een peuter die naar school gaat.

De openheid en puurheid, de humor, het knuffelen en verzorgen, vertrouwen geven en krijgen, maar bovenal Gods liefde aan de kinderen doorgeven. Elk kind is uniek gemaakt en mag ontdekken hoe waardevol hij/zij is.

Prachtig dat ik daar mijn steentje aan mag bijdragen!

Chantal Koolhaas

Heehoi! Ik stel me graag even voor: ik ben Chantal Koolhaas en woon in Nunspeet.
Sinds 2015 ben ik met veel plezier aan het werk bij Prinsen en Prinsessen.

Bij Prinsen en Prinsessen is de sfeer huiselijk wat mij heel erg doet denken aan thuis. Samen doen we ons best om een veilige en vertrouwde omgeving te creëren voor kinderen en hun ouders.

Ik vind het prachtig om de kinderen op te zien groeien, allemaal op hun eigen manier en tempo. Het is voor mij kostbaar om de eerste jaren van de ontwikkeling van zo dichtbij mee te mogen maken.
Graag deel ik de liefde van God met de kinderen, zodat ze mogen ervaren hoe liefdevol God is.

Melissa van Graffijland

Hoihoi ik ben Melissa van Graffijland.

Vanaf mei 2020 ben ik werkzaam bij dit prachtige bedrijf. 

Wat ben ik blij en dankbaar dat ik mijn plekje hier gevonden heb en mij hier verder mag ontwikkelen. Ik vind het heerlijk dat het zo huiselijk is en dat we de kinderen de normen en waarden van de bijbel mee mogen geven. 

De liefde voor dit vak is heel groot en ben blij dat ik mijn liefde voor dit vak met mijn collega’s mag delen. 

Ik vind het belangrijk dat de kinderen kennis mogen maken met God en zijn liefde mogen ervaren. Want elk kind is een parel in Gods hand.

Bertina Drost

Hallo, ik ben Bertina Drost.

Ik ben getrouwd met Feike en ik heb twee prachtige zoons.

Mijn hart ligt bij werken met kinderen en ik doe dit heel erg graag. Het plezier, het knuffelen, verzorgen, vertrouwen geven en krijgen maar ook het troosten als dit nodig is maken elke dag weer bijzonder. De liefde die je van de kinderen ontvangt is mooi en puur.

In deze leeftijdsfase maken de kinderen grote ontwikkelingen mee en wat is het toch mooi en bijzonder om deze samen met de kinderen te mogen ontdekken en te ontwikkelen; op hun eigen tempo in een veilige en betrouwbare omgeving die wij de kinderen bieden. Want ieder kind is mooi, uniek en bijzonder en dit wil ik graag aan de kinderen meegeven. Maar wat is er mooier dan te mogen vertellen over God en Gods liefde voor iedereen.

Jehizkia de Hoop

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Jehizkia de Hoop, ik ben getrouwd met Ralph en samen hebben we vier prachtige kinderen. Drie dochters en een zoon in de leeftijd van 5 tot 16 jaar.

Al ruim 14 jaar geleden ben ik gestart met een Christelijke gastouderopvang. Ik had altijd al een hart voor kinderen en wilde graag met kinderen werken. Doordat er veel behoefte was aan Christelijke en kleinschalige kinderopvang, kreeg ik de mogelijkheid om een Christelijk kinderdagverblijf in Harderwijk te beginnen.

Het is geweldig dat we nu meerdere kinderen over Gods liefde mogen vertellen. Zeker omdat de eerste jaren van een kind al zo belangrijk zijn. Ook de kleinschaligheid en huiselijkheid sluiten daar heel mooi bij aan.

Met Gods hulp, de ervaringen die ik heb opgedaan bij het leiden van een gastouderopvang en met de hulp van de pedagogisch medewerkers zijn wij ervan overtuigd, dat wij een geweldig kinderdagverblijf kunnen neerzetten.

Marinde Grift

Hallo, mijn naam is Marinde Grift. Ik ben getrouwd met David en samen hebben we drie prachtige kinderen, twee jongens en een meisje.

Vanaf de start werk ik met heel veel plezier bij Prinsen & Prinsessen! Ik vind het fijn dat het kleinschalig is. Ik ken alle kindjes en ook is het fijn om goed contact te hebben met de ouders.

Ik geniet van de kinderen, ze zijn nog zo puur. De een heel verlegen, de ander heel spontaan.

Ik vind het mooi om via mijn werk Gods liefde naar de kinderen uit te dragen en kinderen zo ook bekend te maken met Jezus. Ieder kind is waardevol en uniek en ik wil ze graag de liefde, zorg en aandacht geven die ze nodig hebben wanneer ze bij ons zijn. Op deze manier wil ik ook voor de kinderen een veilige plek creëren om te spelen, leren en ontwikkelen.

Annemiek Baron

Hallo, mijn naam is Annemiek Baron.
Ik ben getrouwd met Peter en samen hebben wij een dochter.

Ik werk met veel plezier bij Kinderdagverblijf Prinsen en Prinsessen sinds januari 2022. Het werken met kinderen in een huiselijke sfeer spreekt mij erg aan. Zodat kinderen zich thuis mogen voelen en zichzelf kunnen zijn.

Daarnaast vind ik het mooi dat het een Christelijk kinderdagverblijf is. Om de kinderen van jongs af aan al iets mee te mogen geven van Gods liefde.

Werken met kinderen doe ik met veel plezier. Ik vind het belangrijk dat ieder kind zichzelf mag zijn en zich mag ontwikkelen op zijn of haar eigen tempo.
Ik vind het bijzonder om de ontwikkeling van baby tot peuter van dichtbij mee te mogen maken.
De puurheid van kinderen is iets dat mij erg aanspreekt in het werken in de kinderopvang. Ik geniet enorm van de gesprekjes en activiteiten met de kinderen. Ik ben dankbaar om deel te mogen uitmaken van dit leuke bedrijf.

Nadine Slofstra

Procedure
Klachten

U kunt te maken krijgen met verschillende bronnen van klachten. Zo kunt u klachten hebben over het bestuur, de administratie, pedagogisch medewerkers enz.

Maar als u een klacht heeft over Prinsen en Prinsessen zouden we natuurlijk het liefst eerst zelf proberen samen tot een oplossing te komen. Zo kunnen we gezamenlijk streven naar een (eventuele) verbetering van de kinderopvang. Om duidelijkheid te kunnen geven waar u met uw klacht terecht kunt hebben wij een procedure uitgewerkt.

Ongeacht de procedure kunt u uw klacht ook altijd deponeren bij de onafhankelijke organisatie Geschillencommissie waar Prinsen en Prinsessen bij aangesloten is. Dit kunt u doen op de site, of direct op het klachtenloket kinderopvang.

1.

Mocht er een probleem ontstaan op de groep waar u een klacht over zou willen indienen, raden wij aan dit eerst te bespreken met de desbetreffende pedagogisch medewerker(s). Aangezien dit de persoon is die waarschijnlijk het meest van de situatie weet zal hoogstwaarschijnlijk hier al een goede oplossing gevonden worden.

2.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht door de pedagogisch medewerkster, dan kunt u uw klacht kenbaar maken aan de directie van de kinderopvang. U kunt het snelst uw klacht kenbaar maken door het contactformulier in te vullen of te bellen met onderstaand nummer. De directie zal zo snel mogelijk contact met u opnemen voor het maken van een afspraak waarbij de klacht besproken kan worden.

3.

Mocht u, na de eerste twee stappen, nog niet het gevoel hebben dat uw klacht gehoord wordt, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke organisatie klachtenloket kinderopvang waar Prinsen en Prinsessen bij aangesloten is. (Eventueel kunt u hier uw klacht ook anoniem aangeven.) Deze zullen contact met ons opnemen om te komen tot een oplossing.

De
Oudercommissie

Wat is het doel van de oudercommissie?

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders bij het bestuur en behartigt zo goed mogelijk de belangen van de kinderen van Prinsen en Prinsessen en hun ouders. Door mee te denken en te adviseren levert de oudercommissie een bijdrage aan een veilige, stimulerende en gezonde omgeving, die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van onze kinderen.

Wat zijn de taken?

De oudercommissie heeft een aantal taken:

  • Overleggen met het bestuur (Jehizkia)
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur, bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan en de prijs van de opvang;
  • Het bevorderen van goede en heldere informatie aan ouders;
  • Onderhouden van contacten met alle ouders;
  • Fungeren als aanspreekpunt voor ouders met klachten en hen zo nodig informeren over de klachtenprocedure.