Maatregelen COVID-19

Naar aanleiding van de opening van de kinderopvang begin Februari hebben we het Protocol geheel moeten herzien. Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen die door het RIVM worden gegeven hebben we moeten nadenken hoe we het 1,5 meter beleid vorm gaan geven in onze opvang en hoe we omgaan met het testbeleid en het wel/niet laten komen van de kinderen. Uiteraard hebben we ons hier zo veel mogelijk laten leiden door het generiek kader kinderopvang en scholen dat door de overheid is opgegeven

Algemene maatregelen

 1. Afstand houden

  De afstand tussen pm-ers en ouders moet ten alle tijden minimaal 1,5 meter zijn. Om dit te kunnen borgen is het van belang dat de volgende richtlijnen in acht worden genomen.

  • Kinderen mogen door één ouder gebracht of gehaald worden.
  • Ook geen oudere broertjes of zusjes worden meegenomen (die niet op de opvang zitten)
  • De ouders blijven in de buurt van de deur van de groep. 
   • Boven: Tussen de deur en de kind-bakjes.
   • Beneden: Tussen de deur en de verschoontafel
  • De kinderen die zelfstandig kunnen lopen zullen zelf de groep kunnen betreden en naar de pm-er lopen. De kinderen die niet zelfstandig kunnen lopen mogen in de box of op de mat worden gelegd waarna de pm-er het kindje komt pakken. Hierdoor kunnen we wel de geborgenheid geven aan uw kind waarbij we wel de 1,5 meter tussen ouder en pm-er kunnen borgen
  • De aanwezigheidskaartjes zullen omgedraaid worden bij binnenkomst en bij weggaan om te zorgen dat er een goede doorstroom mogelijk is. (De kaartjes hangen boven bij de trap en bij de kapstok naast de deur).
  Hygiënevoorschriften

  De volgende richtlijnen hebben we hiervoor opgenomen:

  • Bij het brengen/halen van de kinderen zal er bij binnenkomst in het eerste halletje desinfecterende handgel staan waarmee de handen moeten worden gedesinfecteerd van de ouder.
  • Indien er klachten zijn bij u of een huisgenoot die passen bij Corona zijn er aangepaste haal en breng richtlijnen
   • Graag uw kind buiten de drukke tijden brengen (dus tussen 8:35 en 9:00 brengen) 
   • Graag bellen/appen met de groep vooraf zodat wij uw kind buiten kunnen komen halen.
   • Voor 16:45 zal uw kind weer moeten worden gehaald ivm beperktere mogelijkheid om uw kind buiten af te geven.
   • Gelieve wederom te bellen/appen met de groep voor het ophalen.
  Besmetting op locatie 

  Indien er een besmetting is van een pm-er of een kind van de groep zullen we u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen en zal de GGD een bron en contactonderzoek gaan opstarten. Wel zullen wij het eerste lijn contact met u blijven hebben zodat er geen gegevens ongewenst door worden gegeven.

  Quarantaine

  Voor personeelsleden, ouders en kinderen zal gelden dat indien u terugkeert uit een land dat een oranje of rood reisadvies heeft (ook als dit tijdens uw reis verandert) ivm COVID-19, u bij thuiskomst in quarantaine moet gaan voor 10 dagen. Dit betekent dat u in deze periode ook uw kind niet kan brengen. Indien u zich na 5 dagen laat testen, en het blijkt negatief te zijn, zal de opvang weer kunnen worden hervat. 

Maatregelen voor ouders en kinderen

Maatregelen voor kinderen

Kinderen wel- of niet naar de opvang

Om duidelijkheid te kunnen geven over of het verantwoord is om uw kind te komen brengen maken wij gebruik van de beslisboom die in de bijlage is opgenomen. Enkelvoudige milde verkoudheidsklachten (dus zonder behoorlijk hoesten en/of koorts) worden niet beschouwd als corona-klacht. Uw kind kan in dit geval dus gewoon komen.

Testbeleid voor kinderen

Indien u of uw kind volgens de regels van het RIVM in quarantaine moet zal u dit moeten doen voor een periode van 10 dagen. Na 5 dagen kunt u een test laten doen bij een willekeurige testlocatie waarna de quarantaine, nadat deze negatief is, zal worden opgeheven. Indien er een kindvriendelijke mogelijkheid komt (speeksel of blaastest) zult u uw kind ook kunnen laten testen na 5 dagen.

Maatregelen voor ouders

Haal- en Breng momenten

Momenteel zijn we aan het bekijken of er een noodzaak bestaat om de haal- en brengmomenten te gaan verspreiden over de ouders. Dit is uiteraard om extreme drukte op bepaalde tijden te voorkomen. Vooralsnog is het niet nodig geweest om dit in te zetten.

Tijdsduur

Om de overdrachten zo kort mogelijk te houden willen wij u oproepen de voornaamste communicatie richting de pm-ers via Whatsapp naar de groep te sturen. Zo kunnen we de overdrachten zo kort mogelijk houden en kunnen we de drukte bij het halen en brengen verminderen. 

Indien er behoefte is aan een uitgebreider gesprek met de coach van uw kind, kunt u dit uiteraard altijd kenbaar maken.

Mond-neusmasker

Tijdens het halen en brengen van de kinderen zal er worden aangeraden een mond-neusmasker te dragen

Tot slot

Het vertrekken van de ouder

Bij het vertrekken van een ouder is het van belang dat de ouders die hierna komen weten dat u vertrokken bent. Hiervoor moet het bordje weer om worden gezet.  

De looproute zal worden aangepast om de kans dat men elkaar tegenkomt in de gang te verkleinen. De nieuwe looproute zal duidelijk worden aangegeven door pijlen die de weg wijzen. Om een beeld te kunnen geven hebben we het hiernaast op de plattegrond van het gebouw aangegeven. 

Omdat het niet altijd even druk is zullen hier 2 situaties kunnen ontstaan.

Een ouder vertrekt en er staat geen ouder te wachten

De ouder mag in deze situatie met de pijlen mee naar de uitgang. Waarbij hij het rondje omdraait zodat een volgende ouder direct kan doorlopen. 

Een ouder vertrekt en er staat een andere ouder te wachten

De ouder mag in deze situatie met de pijlen mee waarna hij bij de trap naar boven de 2e uitgang neemt aan de zijkant van het gebouw en u hoeft dan uiteraard het schuifje niet om te zetten. De ouder die stond te wachten mag direct na vertrek van de ouder zijn/haar kind gaan brengen/ophalen

Maatregelen voor personeelsleden

Gezondheidscheck

Personeelsleden moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven.

Testbeleid

Indien een personeelslid in quarantaine moet of zelf corona gerelateerde klachten heeft zal er een test kunnen worden afgenomen bij een willekeurige testlocatie. Alleen als de uitslag negatief blijkt te zijn zal het werk weer kunnen worden hervat. Momenteel is er aangegeven dat er een voorrangspositie is voor pm-ers in de kinderopvang waardoor de test relatief snel zal kunnen worden afgenomen.

Mondmasker

Personeelsleden van de kinderopvang hoeven tijdens de werkuren geen mond-neusmasker te dragen.

Download het gehele protocol