Privacyverklaring

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is geregeld hoe een bedrijf om dient te gaan met de ontvangen persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Prinsen & Prinsessen is genoodzaakt je persoonsgegevens vast te leggen en verwerken omdat er gebruik gemaakt wordt van onze diensten. Om de diensten te kunnen leveren en het contract te kunnen uitvoeren hebben we deze persoonsgegevens ook nodig. Deze persoonsgegevens zullen in veel gevallen voor u, uw partner en uw kind worden opgegeven. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Verplichte persoonsgegevens voor het uitvoeren van het contract:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • BSN;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN.

Niet verplichte persoonsgegevens (echter wel wenselijk om de verzorging van uw kind zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren)

 • Allergieën;
 • Naam dokter;
 • Telefoon dokter;
 • Verzekeringsmaatschappij;
 • Polisnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Indien u uw kind aanmeld voor de opvang van Prinsen & Prinsessen gaat u daarmee akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens van uw kind. Aangezien we de opvang en verzorging van uw kind op ons nemen en wij bij calamiteiten de ouders moeten kunnen bereiken, komt het ook voor dat er persoonsgegevens van derden worden aangereikt. Deze gegevens kunnen we wettelijk gezien niet zonder toestemming vastleggen in ons systeem.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Prinsen & Prinsessen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De verzorging van uw kind;
 • U te kunnen bereiken indien er een calamiteit, of anderszins een vraag, is;
 • U te kunnen informeren over eventuele wijzigingen in de dienstverlening;
 • De juiste tenaamstelling op de factuur en jaaroverzichten te kunnen zetten;
 • Te kunnen voldoen aan de wettelijke kaders voor het ontvangen van Kinderopvangtoeslag;
 • Het afhandelen van jouw betaling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Prinsen & Prinsessen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Echter zullen wij wel rekening moeten houden met de bewaartermijnen van de betreffende gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Prinsen & Prinsessen zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken mits hier geen gerechtelijke grondslag voor is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Prinsen & Prinsessen gebruikt zowel technische, functionele als analytische cookies. De analytische cookies die er gebruikt worden zijn volledig anoniem en doen derhalve geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming die verleend is voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Prinsen & Prinsessen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@prinsen-prinsessen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Prinsen & Prinsessen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Prinsen & Prinsessen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@prinsen-prinsessen.nl